این دو نمونه  تکلیف به صورت جمله سازی برای تصاویر داده شده می باشد که هر کدام حاوی 10 جمله می باشد و برای روز های  بعد از تعطیلات مفید خواهد بود.


لینک دانلود اصلاح شد