با عرض سلام
چندین نمونه تکلیف مختصر برای ترکیب نشانه ها طراحی کردم. که شامل رنگ آمیزی و ترکیب و تمرینی مربوط به ترکیب های اون نشانه وجود داره.
امیدوارم  طراحی و کیفیت کار مفید باشه
این مجموعه تا نشانه ت می باشد منتظر نشانه های بعدی باشید