با سلام

این محتوا مربوط به درس در بازار و نشانه تشدید که میتونه برای تنوع و استفاده در کلاس و ایجاد انگیزه مفید واقع شود.

منتظر پیشنهادات و نظرات خوب شما هستم.