با عرض سلام

چندین نمونه تکلیف مربوط به اُ استثنا را می توانید از دکمه زیر دانلود کنید. این تکلیف ها از قبل در کانال تلگرامی ارسال شده اند.