ای بازی ساده برای آشنایی با کار اعضای بدن می تونه مفید باشه و برای بچه های قبل از دبستان و کلاس اولی ها سرگرم کننده خواهد بود.