دو نمونه املا تصویری با طرحی متفاوت با موضوع جانوران از دکمه های زیر قابل دریافت می باشد.

نمونه ی 1 تا نشانه پ


نمونه ی 2 تا نشانه ل