با سلام

در این پست می تونید پیک نشانه 9  مربوط به نشانه های پ و گ رو دانلود نمایید.