با سلام

در این پست می تونید پیک نشانه ها مربوط به نشانه های ایـ و ز رو دانلود نمایید.