این فایل حاوی املا تصویری مربوط به بخش آموزش نشانه ها 1 می باشد برای هر نشانه املا تصویری از کلمات و تصاویر خود کتاب  به اندازه یک برگ A5 تهیه گردیده تا بتوانید به راحتی در دفتر مشق یا املا بچسبانید   ...